Poradnia pomocna Facebook

Kontakt:
ul. Biała 18A
32-700 Bochnia
tel. 783 971 250
poradnia@pomocna.eu

poradnia pomocna

Oferta - co?

Oferta obejmuje przede wszystkim specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, diagnozę psychologiczną oraz oddziaływania terapeutyczne.

Poradnictwo

Wsparcie w radzeniu sobie z codziennymi problemami wynikającymi z ich sytuacji życiowej, stanu zdrowia, kontaktów z innymi. Rodzice mogą liczyć na pomoc w odpowiedzi na doświadczane problemy wychowawcze czy wątpliwości dotyczące rozwoju i funkcjonowania ich dzieci.

Diagnoza

Istnieje możliwość przeprowadzenia diagnozy psychologicznej wraz z wydaniem odpowiedniej opinii psychologa dotyczącej aktualnego poziomu funkcjonowania dziecka.

Terapia

Oddziaływania terapeutyczne skierowane są do dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami emocjonalnymi, niepełnosprawnością intelektualną, trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami zachowania. Wynikają one ze wstępnie ustalonych celów pomocy i są stale weryfikowane i dostosowywane do możliwości dziecka i jego osiągnięć. Rodzice i opiekunowie na bieżąco otrzymują wskazówki dotyczące możliwości wspierania dziecka na co dzień.